bg empty

OBAVIJESTI

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK raspisuje N A T J E Č A J za izbor 1. na Zavodu za integrativnu medicinu- jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog podr...

Opširnije

Ispravak dijela natječaja

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK OBJAVLJUJE ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA objavljenog dana 31. siječnja 2019. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osije...

Opširnije

Festival znanosti 2019.

Program nadolazećeg Festivala znanosti na Sveučilištu J.J. Strossmayera, 08.-13.04.2019. (.pdf)

Opširnije

webmail studomat