blank

Ispis

Ankete - procjena studenata nakon kolegija

Napisao/la Andrija. Napisano u Studenti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine:

1. godina
2. godina
3. godina

- Dentalni materijali i tehnologija dentalnih materijala - 183698 

4. godina

- Stomatološka propedeutika - 205974 

- Klinička medicina 1 - 205976


Preddiplomski sveučilišni studij Dentalne higijene:

1. godina
2. godina

- Oralna patologija - 175762 

3. godina

 

Preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapije Orahovica:

1. godina

 - Anatomija s histologijom -201556

2. godina

- Ortopedija, traumatologija, ortotika, protetika i odabrana poglavlja iz kirurgije - 204282 

3. godina

- Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo - 204295 
- Zdravstvena skrb kirurškog pacijenta - 204294 

 

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapije Orahovica:

1. godina

 - Fizioterapija temeljena na dokazima - 179207 

 

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva Osijek:

1. godina

- Prehrana ljudi - 175473 

2. godina

- Psihologija u zdravstvu - 176266
- Patofiziologija - 176257

3. godina

- Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje - 176279
- Kirurgija, traumatologija i ortopedija - 176272 

 

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva Nova Gradiška:

1. godina

- Osnove zdravstvene njege - 175505 

2. godina

- Patologija - 176226
- Sociologija zdravlja i bolesti - 176239

3. godina

- Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje - 180680
- Kirurgija, traumatologija i ortopedija - 190709
- Oftalmologija - 180682
- Otorinolaringologija - 180683 


Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva Pregrada:

1. godina

- Anatomija - 188683 

2. godina

- Ginekologija i porodništvo - 190718
- Sociologija zdravlja i bolesti - 190719 

3. godina

- Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja - 190731
- Psihijatrija - 176181 


Diplomski sveučilišni studij Sestrinstva Osijek:

1. godina

- Psihologija sestrinstva 1 - 189130

2. godina

- Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija - 176321
- Prehrana ljudi u starijoj dobi - 176316 


Diplomski sveučilišni studij Sestrinstva Slavonski Brod:

1. godina

- Pedagogija, didaktika i metodika odgoja - 189145

2. godina

- Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija - 180597 


Diplomski sveučilišni studij Sestrinstva Sveta Nedelja:

1. godina

- Kvaliteta rada u sestrinstvu - 205929
- Psihologija sestrinstva 1 - 205921

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstva Čakovec:

3. godina

- Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija - 176367 

 

webmail studomat