blank

Rezultati studentskih izbora

Na temelju članka 15. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Izborno povjerenstvo Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), nakon proteka roka za ulaganje prigovora na rezultate izbora, na sjednici održanoj dana 10. lipnja 2019. godine donosi

O D L U K U

o konačnim rezultatima izbora za izbor studentskih predstavnika i njihovih zamjenika u Studentski zbor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održanih 6. lipnja 2019. godine.

Odluku Izbornog povjerenstva možete preuzeti ovdje: Odluka o konačnim rezultatima izbora za izbor studentskih predstavnika (.pdf)

webmail studomat