Dekan


Dekan Fakulteta
prof. dr. sc. Aleksandar Včev - dekan


Prof. prim. dr. sc. Aleksandar  Včev, dr. med. rodio se 27. prosinca 1960. godine u Orahovici, gdje je  završio i srednju školu.  1985. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dislocirani Studij medicine u Osijeku). Tijekom 1985. i 1986. godine obavio je pripravnički staž u MC Osijek i  MC Zadar.     


1987. godine završio je  poslijediplomski studij iz Kliničke patofiziologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a 1989. godine obranio magistarski rad pod naslovom: Utjecaj ekstrahepatalne kolestaze na vrijednosti serumskih proteina.     


1990. godine izabran je u  znanstvenog asistenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.     

Od 1986. do 1989. godine zaposlen je na Katedri za patofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe studija medicine u Osijeku. Od 1989. godine zaposlen je na Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Osijek. Tijekom Domovinskog rata, u okviru radne obveze, radio je na istom radnom mjestu.     

Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1993. godine.     


1994. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci  obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: Biokemijske i patomorfološke promjene u jetri i bubrezima pri opstrukcijskom ikterusu u štakora.     


1995. godine završio je poslijediplomski studij iz Gastroenterologije i hepatologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u  Zagrebu.     


1996. godine izabran je za višeg asistenta u Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Studija medicine u Osijeku.     


1997. godine zajedno s Markom Lukićem dipl. inž., objavili su knjigu Prehrana i ulkusna bolest u izdanju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku. Drugo izdanje 2005. a treće izdanje 2009. godine.      


1998. godine izabran je za zamjenika pročelnika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku.     


1999. godine izabran je u  znanstveno-nastavno zvanje  docenta u Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku.     


2001. godine jedan od osnivača Nacionalnog odboraza borbu protiv virusnog hepatitisa.     

Od   2001. do 2004. bio predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek.     

Od 2001. do 2003. godine te u 2005. godini bio ravnatelj Kliničke bolnice Osijek.     


2002. godine izdao sveučilišni udžbenik ”Bolesti debelog crijeva”.     

Od 2002. do 2017. bio je predstojnik Klinikeza unutarnje bolesti KBC-a Osijek.     


2003. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Tijekom 2003. bio v.d. pročelnik Katedre za internu medicinu Medicinskog fakuteta u Osijeku.     


2004. godine izabran za predsjednika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.     


2004. godine priznat mu status supspecijaliste iz gastroenterologije i priznat naslov primarijus od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.      


2005. godine izabran za prodekana za nastavu i odnose sa studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.     


2006. godine zajedno s Markom Lukićem dipl. inž., objavili su knjigu Prehrana i upalne bolesti crijeva u izdanju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku.      


2006. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 2008. do 2010. godine bio je član Upravnog vijeća KB-a i KBC-a Osijek.     


2009. godine izabran za dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.     


2009. izabran i za znanstvenog savjetnika u znanstvenom području Biomedicine, polju Temeljnih medicinskih znanosti     


2011. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.      


Od 2011. godine član je Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktroa medicine.     


Od 2012. godine je predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Osijek.     


Od 2014. do 2016. godine bio je predsjednik Upravnog vijeća Instituta za antropologiju u Zagrebu.       


2014. godine zajedno s doc.dr.sc. Draženom Pulanićem, objavio je knjigu Anemija u izdanju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku.      


2015. godine, objavio je 1. Hrvatsko izdanje knjige Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje - OSKI u kojem je urednik zajedno s Neelom Burtonom u izdanju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta u Oxfordu.   

Tijekom 1988. godine bio je na edukaciji iz digestivne endoskopije u KBC Ljubljana, a tijekom 1993. godine na edukaciji iz abdominalnog ultrazvuka u KBC Rijeka. Na edukaciji iz endoskopskog ultrazvuka bio 2004. godine u Amsterdamu, a iz digestivne endoskopije 2005. godine u Bruxellesu.   Kao istraživač sudjelovao i sudjeluje u znanstvenih projekata, a kao konzultant u 1 znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Bio je i voditelj međunarodnog (Hrvatska – Mađarska) IPA projekta ”Health management”.     

Objavio je ukupno 269 radova, a od toga 66 radova u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu. Citiranje 1014 puta.     

Od 2009. do 2013. godine  bio je član Matičnog povjerenstva za Biomedicinu i zdravstvo RH.  Od 2012. godine izabran je za zamjenika predsjednika stručnog povjerenstva  za podjelu državnih nagrada za znanost, za znanstveno područje biomedicinskih znanosti.     

Pod njegovim  mentorstvom troje kolega napravilo je i obranilo magistarske radove na Medicinskom fakultetu  Sveučilišta u Rijeci i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kolega napravili su i obranili doktorske disertacije, jedan na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na Medicinskom fakultetu Osijek. Mentor je dvojici kolega kojima je odobrena tema doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Bio je i mentor na 50 završnih radova na studiju sestrinstva i na 2 diplomska rada na studiju medicine.     


Recenzent je sveučilišnih udžbenika i 4 sveučilišna poslijediplomska i diplomska studija.  


2007. godine dobio Priznanje Gradske lige protiv raka Osijek


2009. godine dobio Povelju Hrvatskog liječničkog zbora         


2010. godine dobio Povelju Crvenog križa grada Osijeka         


2011. godine dobio Plaketu grada Pregrade


2015. godine dobio Plaketu i veliku medalju Sveučilišta u Zadru


2016. godine dobio godišnju nagradu za područje visokog obrazovanja Brodsko-posavske županije


2016. godine dobio Grb grada Osijeka za doprinos u području medicinske znanosti


2017. godine dobio Zlatnu plaketu grada Orahovice


Od 2014. godine redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, a od 2017. godine redoviti je član Europske akademije znanosti i umjetnostiČlan je i Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog internističkog društva, Hrvatskog društva za integrativnu medicinu, Hrvatskog gastroenterološkog društva, Europskog društva za integrativnu medicinu, Svjetskog  udruženja gastroenterologa, Hrvatske liječničke komore i Udruge hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990. - 1991.    


Pokrenio je 2010. godine Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Sestrinstva koji se izvode od ak. 2010./2011. godine, a koji su u to vrijeme bili prvi studiji takve vrste u Republici Hrvatskoj. Od akademske 2010./2011. godine izvodi se i Sveučilišni preddiplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike i Sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike, koji su također bili prvi takvi studiji u Republici Hrvatskoj.  


Od akademske 2015./2016. godine pokrenio je Sveučilišni preddiplomski studij Fizioterapije i Sveučilišni preddiplomski studij Dentalne higijene. Sveučilišni preddiplomski studij Dentalne higijene je prvi studij takve vrste u Republici Hrvatskoj.  


Od akademske 2016./2017. godine pokrenio je Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine. Od 2017./2018. godine pokrenuo je Sveučilišni diplomski studij fizioterapije.  

Pokrenio je dislocirane studije diljem Slavonije: Sveučilišni dislocirani preddiplomski studij sestrinstva u Novoj Gradišci, Sveučilišni dislocirani diplomski studij sestrinstva u Slavonskom Brodu, Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapije u Orahovici i Sveučilišni diplomski studij fizioterapije u Orahovici.  


Također je pokrenio Poslijediplomski specijalistički studij Klinička epidemiologija, Poslijediplomski specijalistički studij Ultrazvuk u kardiologiji, Poslijediplomski specijalistički studij Anesteziologija i reanimatologija, Poslijediplomski specijalistički studij Opća interna medicina i Poslijediplomski specijalistički studij Oftalmologija i optometrija.  


Osnovao je slijedeće zavode: Zavod za biološku antropologiju, Zavod za dentalnu medicinu, Zavod za mineralni metabolizam, Zavod za integrativnu medicinu, Zavod za kliničku medicinu i Zavod za kliničku epidemiologiju na Medicinskom fakultetu Osijek.


Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek osnovao je Zavod za biologiju i Zavod za integrativnu psihijatriju.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal