• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Natječaji

Natječaj

Natječaj

Leave review
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
OPŠIRNIJE
Natječaj

Natječaj

Leave review
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
OPŠIRNIJE
Natječaj

Natječaj

Leave review
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
OPŠIRNIJE
Natječaj

Natječaj

Leave review
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
OPŠIRNIJE
Natječaj

Natječaj

Leave review
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
OPŠIRNIJE
Natječaj

Natječaj

Leave review
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
OPŠIRNIJE
Natječaj

Natječaj

Leave review
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
OPŠIRNIJE
Natječaj za zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje

Leave review
Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom te u elektroničnom obliku na CD-u. CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku natječaja i zvanje za koje se kandidat prijavljuje.
OPŠIRNIJE
Odluka o poništenju natječaja

Odluka o poništenju natječaja

Leave review
Poništava se natječaj za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste - viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Katedri za dentalnu medicinu (KLASA: 112-01/20-01/18, URBROJ: 2158/97-97-05-20-01), objavljen dana 7. listopada 2020. godine na službenoj internetskoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (http://www.fdmz.hr), na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (http://www.unios.hr) i na mrežnim st...
OPŠIRNIJE
Natječaj za izbor nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora

Natječaj za izbor nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora

Leave review
Kandidati, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017 i 98/2019), moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
OPŠIRNIJE

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal