• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor1. na Katedri za farmakologiju i biokemiju- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane farmakologija, za rad na neodređeno vrijeme ...
OPŠIRNIJE

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor 1.na Katedri za interdisciplinarna područja- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, za rad na određeno vrijeme s 10% radnog vremena2.na Katedri za kliničku medicinu- 2.1.jednog zaposlenika/zaposlenice...
OPŠIRNIJE

Natječaj

Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan", Zagreb, Jankomir 11, raspisuje Natječaj za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima za mandatno razdoblje od četiri godine.
OPŠIRNIJE

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor -jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, za rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za patofiziologiju, fiziologiju i imunologijuKandidati, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o ...
OPŠIRNIJE

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor 1.na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, za rad na određeno vrijeme s 20% radnog vremena2.na Katedri za k...
OPŠIRNIJE

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijomKandidati, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017 i 98/2019), moraju...
OPŠIRNIJE

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor 1.na Katedri za kliničku medicinu- 1.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina, za rad na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena- 1.2.jedno...
OPŠIRNIJE

Odluka o izboru zaposlenika na radno mjesto III. vrste - stručnog referenta za studentska pitanja u Uredu za preddiplomske, diplomske i integrirane studije

Odluka o izboru zaposlenika na radno mjesto III. vrste - stručnog referenta za studentska pitanja u Uredu za preddiplomske, diplomske i integrirane studije
OPŠIRNIJE

Odluka o izboru zaposlenika na radno mjesto III. vrste - stručnog referenta za studente preddiplomskih studija u Uredu za preddiplomske, diplomske i integrirane studije

Odluka o izboru zaposlenika na radno mjesto III. vrste - stručnog referenta za studente preddiplomskih studija u Uredu za preddiplomske, diplomske i integrirane studije
OPŠIRNIJE

Natječaj

Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
OPŠIRNIJE

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal