Fakultetsko vijeće

ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK


Dekan
 • prof. dr. sc. Aleksandar Včev

Prodekani
 • Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, Prodekan za nastavu i studente

 • Izv. prof. dr. sc. Marko Matijević, Prodekan za odnose s nastavnim bazama

 • Izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža, Prodekan za međuinstitucijsku suradnju i razvoj

 • Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, Prodekan za znanost i poslijediplomske studije


Predstavnici nastavnika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja
 • prof. dr. sc. Dario Faj
 • prof. dr. sc. Svjetlana Marić
 • prof. dr. sc. Davorin Đanić
 • izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić
 • prof. dr. sc. Mladen Bušić
 • izv. prof. dr. Marko Boban
 • izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić
 • izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz
 • izv. prof. dr. sc. Martina Smolić
 • doc. dr. sc. Vesna Ćosić
 • doc. dr. sc. Dario Galić
 • doc. dr. sc. Anđela Grgić
 • doc. dr. sc. Štefica Mikšić
 • doc. dr. sc. Stjepan Rudan
 • doc. dr. sc. Davor Seifert

Predstavnici nastavnika izabranih u nastavna zvanja
 • Ivana Barać, v. pred.
 • Lorna Dubac Nemet, v. pred.
 • Jadranka Plužarić, v. pred.

Predstavnici suradnika izabranih u suradnička zvanja
 • Jelena Jakab, dr. med.
 • Lucija Kuna, mag. biolog.
 • Nikola Volarić, dr. med.

Predstavnik ostalih zaposlenika
 • Marina Korpar, oec.


Predstavnici studenata
 • Petra Pantalon
 • Arijan Voldin
 • Mirna Lovrić
 • Ingrid Kovačević
 • Marko Aleksijević

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Simpozij