• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Ured za kvalitetu

Temeljem Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na Fakultetu osnovan je Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Ured djeluje usklađeno sa Sveučilišnim centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja i odgovoran je za osiguranje i unaprjeđivanje kvalitete na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Temeljna djelatnost Ureda je da daje inicijative i provodi razvojne programe, definirane standarde i kriterije u suradnji s Sveučilišnim Centrom za kvalitetu, surađuje s Povjerenstvom za kvalitetu, koordinira i provodi postupke vrednovanja, potiče stručno usavršavanje nastavnika, suradnika, rukovoditelja i administrativnog osoblja u području kvalitete, a u svrhu kontinuiranog osiguranja i unaprjeđenja kvalitete.


Sva pitanja, primjedbe ili prijedloge možete poslati na e-mail adresu:
kvaliteta[at]fdmz.hr


Međunarodni dokumenti
Nacionalni dokumenti
Dokumenti na razini Sveučilišta
Dokumenti na razini Fakulteta
Rezultati internih anketi
Rezultati jedinstvene sveučilišne ankete

Rezultati Jedinstvene sveučilišne studentske ankete za akademsku godinu 2018./2019. dostupni su putem linka: https://anketa.unios.hr/rezultati2019 <https://anketa.unios.hr/rezultati2019> 

Rezultati Jedinstvene sveučilišne studentske ankete za akademsku godinu 2017./2018. dostupni su putem linka: http://anketa.unios.hr/rezultati2018/ <http://anketa.unios.hr/rezultati2018/> 

Za pristup rezultatima ankete potrebno je koristiti svoj AAI@EduHr elektronički identitet. (npr. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.<mailto:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.>, te lozinka)

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal