Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 19. listopada 2020. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. MAJE KARAMAN ILIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:


„UVOD U ANESTEZIJU, PRIJEOPERACIJSKI ANESTEZIOLOŠKI PREGLED"


Nastupno predavanje održat će se u četvrtak 5. studenoga 2020. godine, s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Minimalno invazivna kirurgija” pred studentima pete godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina.


Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
  2. Prof. dr. sc. Željko Bušić, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
  3. Prof. dr. sc. Mladen Bušić, redoviti profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
  4. Doc. dr. sc. Maša Hrelec Patrlj, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana. 


DEKAN

prof. dr. sc. Aleksandar Včev

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija