• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 1. lipnja 2021. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. BISERKE KOVAČ, pristupnice natječaja za jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija, na Katedri za psihijatriju i neurologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:


„MIASTENIJA GRAVIS"


Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak 7. lipnja 2021. godine, s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Hitna stanja u psihijatriji” pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislociranog studija u Pregradi.

Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:


1.    Izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2.    Doc. dr. sc. Vladimir Grošić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3.    Doc. dr. sc. Branka Restek Petrović, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4.    Doc. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.KLASA: 602-04/21-01/13
URBROJ: 2158/97-97-05-21-08
Osijek, 2. lipnja 2021.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal