• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 26. svibnja 2021. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DRAGICE PAVLOVIĆ, mag. med. techn., pristupnice natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, za rad na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:


„RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI"


Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak 31. svibnja 2021. godine, s početkom u 17.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Palijativna zdravstvena njega” pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, studija u Osijeku.
Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:


1.    Doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica;
2.    Doc. dr. sc. Ivana Barać, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3.    Doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4.    Jadranka Plužarić, v. pred., viša predavačica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.KLASA: 602-04/21-01/13
URBROJ: 2158/97-97-05-21-07
Osijek, 27. svibnja 2021.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal