Odluka o poništenju natječaja

Na temelju članaka 30. stavka 3. točke 11. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i članka 38. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, donosi sljedeću


O D L U K U


I.

Poništava se natječaj za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste - viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Katedri za dentalnu medicinu (KLASA: 112-01/20-01/18, URBROJ: 2158/97-97-05-20-01), objavljen dana 7. listopada 2020. godine na službenoj internetskoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (http://www.fdmz.hr), na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (http://www.unios.hr) i na mrežnim stranicama Burze rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr) te 9. listopada 2020. godine u „Narodnim novinama” broj 110/2020.

                                                                                    

II.

Ova odluka dostavit će se svim kandidatima prijavljenima na natječaj i objavit će se u „Narodnim novinama”, na službenoj internetskoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (http://www.fdmz.hr), na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (http://www.unios.hr) i na mrežnim stranicama Burze rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr)


III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


DEKAN 

prof. dr. sc. Aleksandar Včev


KLASA: 112-01/20-01/18

URBROJ: 2158/97-97-05-20-08

Osijek, 12. listopada 2020.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Simpozij