Praćenje online nastave

Praćenje online nastave

Leave review
Za praćenje online nastave putem MS Teamsa, potrebno je prvo preuzeti aplikaciju sa stranice: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app (može i hrvatska verzija).
Read More
Obustava kontaktne nastave na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek - u zgradi Fakulteta, Crkvena 21

Obustava kontaktne nastave na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek - u zgradi Fakulteta, Crkvena 21

Leave review
Zbog novonastale situacije u vezi s epidemije bolesti COVID-19, od danas, 14. 10. 2020. obustavlja se kontaktna nastava na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek - u zgradi Fakulteta, Crkve...
Read More
Upitnik Hrvatske komore fizioterapeuta

Upitnik Hrvatske komore fizioterapeuta

Leave review
Hrvatska komora fizioterapeuta provodi istraživanje glede stavova naših članova, poslodavaca i studenata o razvoju naše struke.
Read More
Odluka o poništenju natječaja

Odluka o poništenju natječaja

Leave review
Poništava se natječaj za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste - viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Katedri za dentalnu medicinu (KLASA: 112-01/20-01/18...
Read More
Postavljeni senzorski toplomjeri

Postavljeni senzorski toplomjeri

Leave review
Na ulazima u zgrade Fakulteta postavljeni su Senzorski toplomjeri radi kontrole tjelesne temperature zbog epidemiološke situacije uzrokovane COVID-19 virusom.
Read More
FDMZ od sada i na Facebooku

FDMZ od sada i na Facebooku

Leave review
Od sada sve bitne informacije i događanja vezana uz Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek možete pratiti i na službenom Facebook profilu.
Read More
Sveučilišni udžbenik - Praeludium ophthalmologicum

Sveučilišni udžbenik - Praeludium ophthalmologicum

Leave review
Povodom Svjetskog dana vida 08. listopada 2020. godine, Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prezentira svoj 13. sveučilišni udžbenik „Praeludium Ophthalmologicum“, glavnih urednika iz...
Read More
Natječaj za izbor nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora

Natječaj za izbor nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora

Leave review
Kandidati, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017 i 98/2019), moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Read More
Natječaj za izbor višeg laboranta

Natječaj za izbor višeg laboranta

Leave review
Dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste - viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Katedri za dentalnu medicinu
Read More

vijesti