• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Web shop

Minimalna invazivna ginekološka kirurgija

Minimalna invazivna ginekološka kirurgija

Leave review
Minimalna invazivna ginekološka kirurgija
367,50 HRK
200 kom na zalihi

Urednici:
Miroslav Kopjar
Rajko Fureš
Siniša Šijanović
i suradnici

 

Izdavač: 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

 

Godina izdanja: 2020.

 

Format: 17 x 24,0 cm
Uvez: meki uvez
Opseg: 437 stranice
ISBN: 978-953-48243-8-2

NARUČI
Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege

Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege

Leave review
Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege
187,50 HRK
400 kom na zalihi
Opis

Udžbenik „Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege“ je prvi hrvatski prijevod renomiranog izdavača Wiley Blackwell-a kao i autora H.P. McKenne, M. Pajnkihar i F.A. Murphy. Udžbenik je osmišljen kao literatura za kolegije unutar preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstvo. Namijenjen je studentima i nastavnicima studija Sestrinstvo, medicinskim sestrama/tehničarima kao i svima koji se žele upoznati s teorijama i modelima zdravstvene njege, kao temeljem za obrazovanje, istraživanje i praksu zdravstvene njege. Udžbenik sadrži devet poglavlja kroz koja su obuhvaćene teme značaja teorija zdravstvene njege kao i elementarnih spoznaja i znanja unutar zdravstvene njege. Navodi se kako je teorija nastala iz prakse i praksa iz teorije te koje su to nove uloge u području zdravstvene njege. Prikazani su međusobni odnosi teorija i modela te njihove komparativne interpretacije. Posebna pažnja posvećena je interpersonalnim odnosima kao suštini modela i teorija zdravstvene njege; izborima teorija ili modela u primjeni sestrinske skrbi. Detaljno je razrađena povezanost između istraživanja i teorija kao i kriteriji za opis, analizu i vrednovanje same teorije ili modela. Udžbenik sadrži autentične primjere te se kroz različite refleksivne vježbe i prikazom atraktivnih tablica i shema pridonosi boljem razumijevanju sadržaja. Svako poglavlje sadrži kratak sažetak poglavlja, ishode učenja i ključne pojmove. Osnovna ideja urednika 1. hrvatskog izdanja bila je omogućiti svim studentima, nastavnicima, i medicinskim sestrama/tehničarima dostupnost literature iz područja sestrinstva na hrvatskom jeziku te se prepoznao značaj ovog udžbenika za razvoj i unaprjeđenje znanosti, obrazovanja i prakse sestrinstva u Republici Hrvatskoj.

Urednici 1. hrvatskog izdanja:
prof.dr.sc. Aleksandar Včev
doc.dr.sc. Štefica Mikšić

 

Izdavač: 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

 

Godina izdanja: 2020.

 

Format: 18,6 x 24,0 cm
Uvez: meki uvez
Opseg: 252 stranice
ISBN: 978-953-48243-5

NARUČI
Psihijatrija

Psihijatrija

Leave review
Psihijatrija
Pavo Filaković i suradnici
262,50 HRK
99 kom na zalihi
Opis

Ova knjiga predstavlja napredak u odnosu na postojeće udžbenike, jer uključuje nove spoznaje unutar ove vrlo dinamične medicinske discipline. Gradivo je obrađeno na pregledan i didaktičan način tako da korisnicima omogućuje kreativno učenje. Jasne definicije, izdvojeni opisi i pitanja za raspravu, tekst je metodički-didatički primjeren za usvajanje znanja iz obrađenih tema. Knjiga je namijenjena studentima medicine, liječnicima na specijalizaciji iz psihijatrije, kliničkim psiholozima i drugim stručnjacima iz srodnih disciplina.

Uvez: tvrdi
Format: 17 x 24 cm
Godina izdanja: 2014.
Nakladnik: Medicinski fakultet Osijek
ISBN: 978-953-7736-17-0
Opseg: 559 str.

NARUČI
EKG u kliničkoj praksi

EKG u kliničkoj praksi

Leave review
EKG u kliničkoj praksi
Jure Mirat
220,50 HRK
91 kom na zalihi
Opis

Udžbenik je strukturiran u 7 poglavlja. Temeljni teoretski pojmovi elektrokardiografije; praktične osnove izvođenja elektrokardiograma; postavljanje elektroda; očitavanje EKG-a i osnovne greške koje se moraju izbjeći, opis različitih ritmova i metode određivanja srčane frekvencije, važnost i opis određenih elektrokardiografskih entiteta opasnih za životno ugrožavanje - sheme pojedinih ritmova pomažu boljem razumijevanju teksta; metode određivanja srčane frekvencije koje se koriste u kliničkoj praksi; električna os i način njezina određivanja – slikovni prikazi; analiza pojedinih segmenata P-QRS-T i ostala poglavlja koja obrađuju specifičnu elektrokardiografsku problematiku.

Uvez: meki
Format: 16,5 x 23,5 cm
Godina izdanja: 2014.
Nakladnik: Medicinski fakultet Osijek i
Poliklinika Kardioton
ISBN: 978-953-7736-21-7
Opseg: 233 str.

NARUČI
Priručnik za seminare i vježbe iz medicinske kemije i biokemije 2

Priručnik za seminare i vježbe iz medicinske kemije i biokemije 2

Leave review
Priručnik za seminare i vježbe iz medicinske kemije i biokemije 2
Ljubica Glavaš-Obrovac i suradnici
137,18 HRK
Rasprodano
Opis

Priručnik se sastoji iz dva dijela. Prvi dio priručnika odnosi se na pripremu materijala za seminarske teme vezane za metabolizam i poremećaje u metabolizmu makromolekula: ugljikohidrata, lipida, proteina i genskog materijala. Drugi dio priručnika odnosi se na praktične vježbe, a čine ga pripremni materijali za odgovarajuće vježbovne cjeline.
Priručnik je namijenjen studentima medicine i studentima srodnih fakulteta kako bi lakše savladali predmet Medicinske kemije i biokemije 2, u svrhu razumijevanja funkcioniranja ljudskog organizma u zdravlju i bolesti.

Uvez: spiralni
Format: 20x28,5 cm
Godina izdanja: 2014.
Nakladnik: Medicinski fakultet Osijek
ISBN: 978-953-7736-18-7
Opseg: 119 str. 

NARUČI
Anemija

Anemija

Leave review
Anemija
Dražen Pulanić, Aleksandar Včev
105,00 HRK
100 kom na zalihi
Opis

Ova knjiga obrađuje definiciju i klasifikaciju anemije, osnovne eritrocitopoeze, laboratorijske karakteristike, kompenzatorne mehanizme i kliničke manifestacije anemije kao i korisne informacije o anemijama, česti problem s kojim se svakodnevno susreću liječnici raznih specijalizacija. Posebna poglavlja donose specifične oblike anemije kao što su sideropenična anemija, akutna posthemoragična anemija, megaloblastična anemija, anemija kronične bolesti, anemija u trudnoći i perinatalnom razdoblju, hemolitičke anemije, aplastična anemija i paroksizmalna noćna hemoglobinurija.
Knjiga je namijenjena studentima medicine kao nastavno gradivo za predmete Interna medicina i Klinička propedeutika. Također je namijenjena i studentima studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike kao nastavna literatura iz više nastavnih kolegija.

Uvez: meki
Format: 17x24 cm
Godina izdanja: 2014.
Nakladnik: Medicinski fakultet Osijek
ISBN:978-953-7736-16-3
Opseg: 88 str. 

NARUČI
Osnove transfuzijske medicine

Osnove transfuzijske medicine

Leave review
Osnove transfuzijske medicine
Sanja Balen
115,50 HRK
80 kom na zalihi
Opis

Priručnik govori o glavnom segmentu transfuzijske medicine, laboratorijska dijagnostika i testiranje, liječenje i rizici transfuzijskog liječenja, davatelji krvi, krvne grupe, autoimuna hemolitička anemija, hemolitička bolest novorođenčeta i dr.

Priručnik se preporučuje studentima medicine, medicinskim sestrama i tehničarima, laboratorijskim djelatnicima, liječnicima različitih specijalnosti (posebice internistima, anesteziolozima, kirurzima, urolozima, neurokirurzima, ortopedima, ginekolozima, onkolozima, pedijatrima) koji se tijekom svoga rada susreću s transfuzijskim liječenjem.

Uvez: meki
Format:16,5x24 cm
Godina izdanja: 2014. II izdanje
Nakladnik: Medicinski fakultet Osijek
ISBN:975-953-7736-00-2
Opseg: 151 str. 

NARUČI
Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje - OSKI

Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje - OSKI

Leave review
Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje - OSKI
Aleksandar Včev, Neel Burton
163,41 HRK
94 kom na zalihi
Opis

Prvo hrvatsko izdanje ove knjige temelji se na četvrtom izdanju „Clinical Skills for OSCEs" autora Neela Burtona, na kojem se temelji i prvo izdanje za studente medicine u SAD-u.
Hrvatsko izdanje je namijenjeno studentima u Republici Hrvatskoj kako bi se mogli adekvatno prirediti za polaganje ispita i buduću kliničku praksu. Ova knjiga pomoći će studentima u savladavanju nastavnog gradiva i kliničkih vještina na kolegiju Klinička propedeutika te na ostalim kliničkim predmetima. Knjiga doprinosi da postanete bolji liječnik, dugoročno gledano biti dobar liječnik znači biti stvarna osoba, a samo vi sami možete se tome podučiti.

Uvez: meki
Format:16x22 cm
Godina izdanja: 2015. I hr. izdanje
Nakladnik: Medicinski fakultet Osijek
ISBN:978-953-7736-27-9
Opseg: 352 str. 

NARUČI
Revizija u zdravstvenom sustavu

Revizija u zdravstvenom sustavu

Leave review
Revizija u zdravstvenom sustavu
Dubravka Mahaček
126,00 HRK
100 kom na zalihi
Opis

Udžbenik „Revizija u zdravstvenom sustavu" u deset poglavlja donosi prikaz revizije javnog sektora uz pregled najvažnijih zakonskih odredaba, računovodstvenog informacijskog sustava, sustava nadzora. Na temelju praktičkih primjera i prikaza obavljenih postupaka revizije, uz zakonske odredbe kojima su uređeni, objašnjava kako postići najveće moguće koristi i ostvariti ciljeve. Ovaj je udžbenik namijenjen svima koje zanima ta djelatnost. Cilj je upozoriti na ulogu revizije i potaknuti čitatelje, prije svega studente, kojima je namijenjen, ali i sve druge koje zanima revizija, na promišljanje i ozbiljnije bavljenje tom tematikom.

Uvez: tvrdi
Format:16x23 cm
Godina izdanja: 2016
Nakladnik: Medicinski fakultet Osijek
ISBN:978-953-7736-28-6
Opseg: 227 str. 

NARUČI
Neurorehabilitacija i restauracijska neurologija

Neurorehabilitacija i restauracijska neurologija

Leave review
Neurorehabilitacija i restauracijska neurologija
Silva Butković Soldo
105,00 HRK
99 kom na zalihi
Opis

Cilj ovoga udžbenika je približiti korisniku primjenu ranijih spoznaja iz neuroanatomije, neurofiziologije i neurologije u liječenju bolesnika s oštećenjima središnjeg i perifernog živčanog sustava u svrhu pronalaženja što boljeg algoritma liječenja.

Udžbenik donosi:

  1. Prepoznavanje neurofizioloških procesa s naglaskom na oporavak od neuroloških ozljeda bolesti
  2. Objašnjava opravdanost farmakološkog liječenja traumatskih ozljeda mozga i moždanog udara
  3. Predviđa ishod moždanog udara i traumatskih ozljeda mozga
  4. Rješava zajedničke probleme u rehabilitacijskom okruženju uz odgovarajući program i plan rehabilitacije bolesnika s moždanim udarom, traumatskom ozljedom mozga i ozljedom leđne moždine
  5. Objašnjava zajedničke posljedice moždanog udara, traumatskih ozljeda mozga i leđne moždine, poremećaje pokreta, epilepsije, multiple skleroze, demencije kao i neuromuskularne bolesti uključujući ishode i mogućnosti lijećenja.

Uvez: meki uvez, kvalitetan papir
Format:16x24 cm
Godina izdanja: 2013
Nakladnik: Medicinski fakultet Osijek
ISBN:978-953-7736-11-8
Opseg: 160 str. 

NARUČI

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal

Radno vrijeme Knjižnice:

7:30 - 18:30

Rad sa korisnicima:

8:00 - 18:00