blank

Upisi 2018./2019.

UPISI U SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO - SLAVONSKI BROD, AKADEMSKA 2018./2019. GODINA (2. UPISNI ROK)

Pravo upisa na sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo u Slavonskom Brodu ostvarili su pristupnici koji su podnijeli uredne prijave na Natječaj, prema redoslijedu u nastavku:

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo Slavonski Brod (.pdf)

Upis studenata će se održati 4.10.2018.g. od 9:00-12:00 sati u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 10E (Referada).

 

 


 

UPISI U SVEUČILIŠNE DIPLOMSKE STUDIJE AKADEMSKA 2018./2019. GODINA


Pravo upisa na sveučilišne diplomske studije ostvarili su pristupnici koji su podnijeli uredne prijave na Natječaj, prema redoslijedu u nastavku:

1.) Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo- Osijek od rednog broja 1 do rednog broja 30 te studentica pod rednim brojem 57. - Lista (.pdf)

2.) Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo- Slavonski Brod - od rednog broja 1 do rednog broja 55 - Lista (.pdf)

3.) Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo- dislocirani studij u Čakovcu - od rednog broj 1 do rednog broja 60 - Lista (.pdf)

4.) Sveučilišni diplomski studij Fizioterapija - dislocirani studij u Orahovici- od rednog broja 1 do rednog broja 30 - Lista (.pdf)

Studenti koji su ostvarili pravo upisa na Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo/Fizioterapija a završili su prethodno stručni preddiplomski studij Sestrinstvo/Fizioterapija – dužni su prilikom upisa uplatiti troškove razlikovnih ispita u iznosu od 4,000.00 kn u cijelosti na račun Fakulteta (IBAN: HR71 2500 0091 1014 6094 2). - primjer uplatnice (.jpg)


Molimo studente da pristupe upisima prema ranije objavljenom rasporedu te da na upise ponesu potrebne dokumente navedene u Natječaju za upis.

 


 

Rezultati testa psihomotorike za akademsku 2018./2019. godinu - jesenski rok

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA

Rezultati testa psihomotorike za akademsku 2018./2019. godinu:

Rezultati (.pdf)

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA

Rezultati testa psihomotorike za akademsku 2018./2019. godinu:

Rezultati (.pdf)

 


 

Raspored za test psihomotorike za akademsku 2018./2019. godinu – jesenski rok

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti obavit će se dana 8. rujna 2018. godine prema rasporedu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Osijek.

Raspored - sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalna medicina (.pdf)

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti obavit će se dana 8. rujna 2018. godine prema rasporedu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Osijek.

Raspored - sveučilišni preddiplomski studij dentalna higijena (.pdf)

 


 

NATJEČAJ

ZA UPIS IZVANREDNIH STUDENATA STARIJIH OD 25 GODINA U I. GODINU
PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SESTRINSTVO, DISLOCIRANI STUDIJ U PREGRADI, U AKADEMSKOJ 2018./2019. GODINI

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo traje šest semestara, odnosno tri godine i završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva (180 ECTS bodova).

1. Uvjeti upisa

Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu bez obveze polaganje državne mature i stariji su od 25 godina.

Prijave za razredbeni postupak

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21 (prijave dostaviti na adresu Cara Hadrijana 10E, 31 000 Osijek) ili osobno u Ured za studente studija sestrinstva, Cara Hadrijana 10E, prvi kat (soba K-10), od 10. do 14. rujna 2018. godine, svakodnevno u uredovno radno vrijeme (od 7.30 do 15.30 sati).

Dokumenti potrebni za prijavu:
• Obrazac prijave za upis koji se može preuzeti na mrežnim stranicama Fakulteta (www.fdmz.hr). Obrazac za prijavu (.doc) - Obrazac za prijavu (.pdf)
• Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi koja ih je izdala)
• Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627- 4666)
• Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije (prilažu kandidati koji imaju ovaj status)

2. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak se sastoji od:
• vrednovanja općeg uspjeha iz srednje škole
• dodatne provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor)

Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor)

Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor) će se održati u zgradi Srednje škole u Pregradi, Stjepana Škreblina 2, 49218 Pregrada, dana 17. rujna 2018. godine u 16 sati pred Povjerenstvom.
Raspored održavanja motivacijskog razgovora će biti objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (www.fdmz.hr) nakon završetka prijave.
Rezultati motivacijskog razgovora biti će objavljeni 18. rujna 2017. godine na mrežnim stranicama Fakulteta (www.fdmz.hr).

3. Rezultati razredbenog postupka

Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta (www.fdmz.hr) 19. rujna 2018. godine.

4. Upisi

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa provest će se dana 21. rujna 2018. u Uredu za studente studija sestrinstva, zgrada Srednje škole u Pregradi, Stjepana Škreblina 2, 49218 Pregrada, u vremenu od 9.00 do 12.00 sati.

Troškovi upisa i upisnih materijala iznose 450,00 kn + 30,00 kn za projekte Studentskog zbora Sveučilišta.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm
2.) 2 uplatnice:
a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na
broj: OIB-370, iznos od 480,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih
materijala, indeksa, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora -
primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-370,
iznos od 9.240,00 za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve
originali dokumenata
4.) Rodni list - original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica - preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
9.) Za pristupnike s posebnim statusom - dokumenti o dokazu statusa

Kandidati – strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Osijek, Županijska 4, Osijek.

5. Upisna kvota i školarina

BROJ UPISNIH MJESTA: 15 izvanrednih studenata

VISINA ŠKOLARINE: 9.240,00 kn po godini studija

Studenti koji ostvare pravo upisa na Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo dužni su navedeni iznos školarine uplatiti prilikom upisa.


6. Dodatne obavijesti

Dodatne obavijesti o natječaju zainteresirani mogu dobiti putem mail-a koji je potrebno poslati na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , na broj telefona: 031 399 621, te putem mrežnih stranica Fakulteta na poveznici: www.fdmz.hr

 


 

Upisi - stariji od 25, Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstvo u Pregradi

Sukladno Suglasnosti Rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 30. srpnja 2018. godine (KLASA: 602-04/18-06/6; URBROJ: 2158-60-01-18-20) o prenamjeni upisne kvote u akademskoj 2018./2019. godini za studente starije od 25 godina odobrena je upisna kvota (15) za upis studenata na Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi. Natječaj će biti objavljen 4. rujna 2018. godine na web stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr).

 


 

UPISI NA SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA

obavljat će se:

21. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21, Osijek u Informatičkoj učionici

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm

2.) 2 uplatnice: a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-744, iznos od 480,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, indeksa, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-744, iznos od 75.000,00 za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:

Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 744.

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621, 031/399-623, 031/399-624 ili na 031/399-617.

 

UPISI NA SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA

obavljat će se:

21. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21, Osijek u Informatičkoj učionici

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm

2.) 2 uplatnice: a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-375, iznos od 480,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, indeksa, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-375 iznos od 9.240,00 za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:

Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 375.

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621, 031/399-623, 031/399-624 ili na 031/399-617.

 

UPISI NA SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJA U ORAHOVICI

obavljat će se:

21. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati, Sveučilišni preddiplomski studij Fizioterapija u Orahovici, Bana J. Jelačića 19 A, 33515 Orahovica

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm

2.) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-51, iznos od 480,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, indeksa, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:

Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 51.

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-617.

 

UPISI NA SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO U OSIJEKU

obavljat će se:

21. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na adresi: Crkvena ulica 21, Osijek u Informatičkoj učionici

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm
2.) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-15, iznos od 480,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, indeksa, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:

Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 15.

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621, 031/399-623, 031/399-624 ili na 031/399-617.

 

UPISI NA SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO – DISLOCIRANI STUDIJ U PREGRADI

obavljat će se:

21. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati, Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo u Pregradi, Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina bb, 49218 Pregrada

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm
2.) 2 uplatnice: a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-370, iznos od 480,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, indeksa, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-370, iznos od 9.240,00 za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:

Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 370.

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – dislocirani sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo u Pregradi na telefon 049/377-273.

 

UPISI NA SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO – DISLOCIRANI STUDIJ U NOVOJ GRADIŠCI

obavljat će se:

25. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati, Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo u Novoj Gradišci, Dom kulture Nova Gradiška, Relkovićeva ulica 4, 35400 Nova Gradiška

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm
2.) 2 uplatnice: a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-373, iznos od 480,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, indeksa, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-373, iznos od 9.240,00 za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:

Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 373.
Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – dislocirani sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo u Novoj Gradišci na telefon 031/399-621, 031/399-623, 031/399-624 ili na 031/399-617.

 


Natječaj za upise na sveučilišne preddiplomske studije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

 

Upis kandidata provodit će se za:

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE

- ljetni rok 20. i 21. srpnja 2018. od 9:00 do 12:00 sati
- jesenski rok 21. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati

Obavijesti

Obavijesti o upisu studenata u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, Referadi studija Dentalne medicine na telefon 031/399-621.

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

Prijave

Zadnji dan prijave za dodatnu provjeru je za

- ljetni rok – 1. lipnja 2018.
- jesenski rok – 31. kolovoza 2018.

Kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu potvrdu o uplati troškova provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na broj žiro-računa IBAN HR7125000091101460942.

Termin održavanja dodatne provjere je u

- ljetnom roku 9. i 30. lipnja 2018.
- jesenskom roku 08. rujna 2018.

Rezultati dodatne provjere objavit će se za:

- ljetni rok – 12. lipnja 2018.
- jesenski rok – 11. rujna 2018.

na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta, te na stranici www.postani-student.hr

Obavijesti

Sve obavijesti o prijavama za test psihomotorike, potrebnoj dokumentaciji, rokovima i upisima mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, Referadi studija Dentalne medicine, na telefon 031/399-621. Bitno je redovito pratiti mrežne stranice Fakulteta www.fdmz.hr i www.postani-student.hr

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA

Upisi

Upis kandidata koji steknu pravo upisa kroz sustav državne mature provodit će se u

- ljetnom roku 20. i 21. srpnja 2018. od 9:00 do 12:00 sati
- jesenskom roku 21. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati 

Obavijesti

Obavijesti o upisu studenata u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, Referadi studija Dentalne higijene na telefon 031/399-621.

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

Prijave

Zadnji dan prijave za dodatnu provjeru je za:

- ljetni rok – 1. lipnja 2018.
- jesenski rok – 31. kolovoza 2018.

Kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu potvrdu o uplati troškova provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na broj žiro-računa IBAN HR7125000091101460942.

Termin održavanja dodatne provjere je u

- ljetnom roku 9. i 30. lipnja 2018.
- jesenskom roku 8. rujna 2018.

Rezultati dodatne provjere objavit će se za

- ljetni rok – 12. lipnja 2018.
- jesenski rok – 11. rujna 2018.

na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta, te na stranici www.postani-student.hr

Obavijesti

Sve obavijesti o prijavama za test psihomotorike, potrebnoj dokumentaciji, rokovima i upisima mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, Referadi studija dentalne higijene, na telefon 031/399-621. Bitno je redovito pratiti mrežne stranice Fakulteta www.fdmz.hr i www.postani-student.hr


PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO OSIJEK

Upisi

Upis kandidata koji steknu pravo upisa kroz sustav državne mature provodit će se u

- ljetni rok 19. i 20. srpnja 2018. od 9:00 do 12:00 sati
- jesenski rok 21. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati

Obavijesti

Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, Referadi studija Sestrinstvo, na telefon 031/399-623 ili na 031/399-624.PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – DISLOCIRANI STUDIJ U PREGRADI

Upisi

Upis kandidata koji steknu pravo upisa kroz sustav državne mature provodit će se u

- ljetnom roku 19. i 20. srpnja 2018. od 9:00 do 12:00 sati
- jesenskom roku 21. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati

Obavijesti

Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, Referadi studija Sestrinstvo u Pregradi, na telefon 049/377-273.


PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – DISLOCIRANI STUDIJ U NOVOJ GRADIŠKI

Upisi

Upis kandidata koji steknu pravo upisa kroz sustav državne mature provodit će se u

- ljetnom roku 24. i 25. srpnja 2018. od 9:00 do 12:00 sati
- jesenskom roku 25. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati

Obavijesti

Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, Referadi studija Sestrinstva u Novoj Gradiški, na telefon 031/399-624.


PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJA U ORAHOVICI

Upisi

Upis kandidata koji steknu pravo upisa kroz sustav državne mature provodit će se u

- ljetnom roku 19. i 20. srpnja 2018. od 9:00 do 12:00 sati
- jesenskom roku 21. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati

Obavijesti

Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, Referadi studija Fizioterapija, na telefon 031/399-617.

 


 

UPISI NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO U OSIJEKU

obavljat će se:

27. rujna 2018. od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na adresi: Cara Hadrijana 10E

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm
2.) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-151, iznos od 480,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, indeksa, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva o preddiplomskom studiju
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-623, 031/399-624 ili na 031/399-617.

UPISI NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO U SLAVONSKOM BRODU

obavljat će se:

28. rujna 2018. od 16:00 do 18:00 sati na adresi: Opća bolnica Dr. J. Benčević, Ulica A. Štampara 42, 35000 Slavonski Brod

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm
2.) Dvije uplatnice: - Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-388, iznos od 480,00 kuna za troškove upisa - primjer uplatnice (.jpg)
- Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-388, iznos od 9.240,00 kuna za troškovi školarine za akademsku 2018./2019. godinu - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe o preddiplomskom studiju
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa
Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-623, 031/399-624 ili na 031/399-617.

UPISI NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO U ČAKOVCU

obavljat će se:

28. rujna 2018. 0d 15:00 do 19:00 sati
29. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati, na adresi: Srednja škola Čakovec, Ulica Jakova Gotovca 2, 40000 Čakovec

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm
2.) Dvije uplatnice: - Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-374, iznos od 480,00 kuna za troškove upisa - primjer uplatnice (.jpg)
- Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-374, iznos od 9.240,00 kuna za troškovi školarine za akademsku 2018./2019. godinu - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe o preddiplomskom studiju
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa
Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-623, 031/399-624 ili na 031/399-617.

UPISI NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJA U ORAHOVICI

obavljat će se:

28. rujna 2018. od 10:00 do 14:00 sati na adresi Bana Josipa Jelačića 19 A, 33515 Orahovica

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm
2.) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-51, iznos od 480,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, indeksa, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva o preddiplomskom studiju
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-623, 031/399-624 ili na 031/399-617

 


 

Natječaj za upis na sveučilišne diplomske studije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek:

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Osijek

1. Uvjeti upisa

Prijavu mogu podnijeti kandidati koji su završili:
- preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
- preddiplomski stručni studij Sestrinstvo s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i zdravstva) uz određivanje razlikovnih ispita
- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova
- imaju prosjek ocjena najmanje 3,5

2. Prijave

Prijave se primaju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E – zgrada broj 10 Sveučilišnog campusa (Ured za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10) od 17. do 25. rujna 2018. od 09:00 do 12:00 sati.

Dokumenti potrebni za prijavu

- Obrazac za prijavu (.doc) - Obrazac za prijavu (.pdf)
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstva s najmanje 180 ECTS bodova
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva
- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova
- Diploma o završenom sličnom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju (područje biomedicine i zdravstva)
- Prijepis ocjena
- domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti
- rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države

3. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija, koji mora biti najmanje 3,50.

4. Upisi

Upis pristupnika provodit će se 27. rujna 2018. godine od 10:00 do 14:00 sati.

5. Obavijesti

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor kandidata mogu se dobiti u Uredu za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog campusa osobno, telefonom 031/399-624 ili putem e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Slavonski Brod

1. Uvjeti upisa

Prijavu mogu podnijeti kandidati koji su završili:
- preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
- preddiplomski stručni studij Sestrinstvo s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i zdravstva) uz određivanje razlikovnih ispita
- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova.

2. Prijave

Prijave se primaju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E – zgrada broj 10 Sveučilišnog campusa (Ured za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10) od 17. do 25. rujna 2018. od 09:00 do 12:00 sati.

Dokumenti potrebni za prijavu

- Obrazac za prijavu (.doc) - Obrazac za prijavu (.pdf)
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo s najmanje 180 ECTS bodova
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo
- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova
- Diploma o završenom sličnom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju (područje biomedicine i zdravstva)
- Prijepis ocjena
- Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti
- Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države

3. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija.

4. Upisi

Upis kandidata provodit će se 28. rujna 2018. godine od 16:00 do 18:00 sati.

5. Obavijesti


Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor kandidata mogu se dobiti u Uredu za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog campusa osobno, telefonom 031/399-624 ili putem e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dislocirani diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Čakovec

1. Uvjeti upisa

Prijavu mogu podnijeti kandidati koji su završili:
- preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
- preddiplomski stručni studij Sestrinstvo s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i zdravstva) uz određivanje razlikovnih ispita
- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova

2. Prijave

Prijave se primaju od 17. do 25. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati u zgradi Srednje škole Čakovec, Jakova Gotovca 2.

Dokumenti potrebni za prijavu

- Obrazac za prijavu (.doc) - Obrazac za prijavu (.pdf)
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo s najmanje 180 ECTS bodova
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo
- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova
- Diploma o završenom sličnom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju (područje biomedicine i zdravstva)
- Prijepis ocjena
- Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti
- Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države

3. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija.

4. Upisi

Upisi kandidata provodit će se 28. rujna 2018. godine od 15:00 do 19:00 sati i 29. rujna 2018. godine od 9:00 do 12:00 sati.

5. Obavijesti
Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti u uredu Srednje škole Čakovec, Jakova Gotovca 2 osobno, telefonom 095/3933-369 ili putem e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dislocirani diplomski sveučilišni studij Fizioterapija, Orahovica

1. Uvjeti upisa

Prijavu mogu podnijeti kandidati koji su završili:
- preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapija
- preddiplomski stručni studij Fizioterapija s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i zdravstva) uz određivanje razlikovnih ispita
- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova

2. Prijave

Prijave se primaju od 17. do 25. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E – zgrada broj 10 Sveučilišnog campusa (Ured za studente studija Fizioterapija, soba br. 10).

Dokumenti potrebni za prijavu

- Obrazac za prijavu (.doc) - Obrazac za prijavu (.pdf)
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Fizioterapija s najmanje 180 ECTS bodova
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Fizioterapija
- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova
- Diploma o završenom sličnom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju (područje biomedicine i zdravstva)
- Prijepis ocjena
- Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti
- Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države

3. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija.

4. Upisi

Upis kandidata provodit će se 28. rujna 2018. godine od 10:00 do 14:00 sati.

5. Obavijesti


Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti u Uredu za studente studija Fizioterapija, soba br. 10. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog campusa osobno, telefonom 031/399-617 ili putem e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 

 


 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2018./2019. 

Puni tekst natječaja možete preuzeti ovdje: Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija (.pdf)

 


 

Prijave za test psihomotorike 2018. - dentalna medicina - jesenski rok

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA
PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca OBRAZAC.

Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju 6. rujna 2018. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 8. rujna 2018. godine.

S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti će biti objavljeni 11. rujna 2018. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 12. rujna 2018. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 12. rujna 2018. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

 

Prijave za test psihomotorike 2018. - dentalna higijena - jesenski rok


SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA

PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca OBRAZAC

Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju do 6. rujna 2018. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 8. rujna 2018. godine.

S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti će biti objavljeni 11. rujna 2018. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 12. rujna 2018. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 12. rujna 2018. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.


 

Rezultati testa psihomotorike za akademsku 2018./2019. godinu - drugi ljetni rok

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA

Rezultati testa psihomotorike za akademsku 2018./2019. godinu:

Rezultati (.pdf)

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA

Rezultati testa psihomotorike za akademsku 2018./2019. godinu:

Rezultati (.pdf)

 


 

Raspored za test psihomotorike za akademsku 2018./2019. godinu – drugi ljetni rok

 

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA

 

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti obavit će se 30. lipnja 2017. godine prema rasporedu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Osijek.

 

Raspored - Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalna medicina (.pdf)

 

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA

 

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti obavit će se 30. lipnja 2017. godine prema rasporedu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Osijek.

 

Raspored - Sveučilišni preddiplomski studij dentalna higijena (.pdf)

 

 


 

UPISI NA SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA

obavljat će se:

20. i 21. srpnja 2018. od 9:00 do 12:00 sati
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21, Osijek, u Informatičkoj učionici

Za upis je potrebno dostaviti - Dokumenti za upis (.pdf)

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm
2.) 2 uplatnice:
a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-744, iznos od 530,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, indeksa, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-744, iznos od 75.000,00 kuna za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine - obrazac potvrde (.pdf)
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:

Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 744.

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621.

 

UPISI NA SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA

obavljat će se:

20. i 21. srpnja 2018. od 9:00 do 12:00 sati
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21, Osijek, u Informatičkoj učionici

Za upis je potrebno dostaviti - Dokumenti za upis (.pdf)

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm
2.) 2 uplatnice:
a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-375, iznos od 530,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, indeksa, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora . primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-375 iznos od 9.240,00 kuna za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine - obrazac potvrde (.pdf)
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:

Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 375.

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621.

 

UPISI NA SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO U OSIJEKU

obavljat će se:

19. i 20. srpnja 2018. od 9:00 do 12:00 sati
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21, Osijek, u Informatičkoj učionici

Za upis je potrebno dostaviti - Dokumenti za upis (.pdf)

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm
2.) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-15, iznos od 530,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, indeksa, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine - obrazac potvrde (.pdf)
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:

Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 15.

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-623 ili na 031/399-624.

 

UPISI NA SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO - DISLOCIRANI STUDIJ U PREGRADI

obavljat će se:

19. i 20. srpnja 2018. od 9:00 do 12:00 sati
Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo u Pregradi, Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina bb, 49218 Pregrada

Za upis je potrebno dostaviti - Dokumenti za upis (.pdf)

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm
2.) 2 uplatnice:
a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-370, iznos od 530,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, indeksa, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-370, iznos od 9.240,00 kuna za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine - obrazac potvrde (.pdf)
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:

Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 370.

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek - dislocirani sveučilišni studij Sestrinstvo u Pregradi na telefon 049/377-273.

 

UPISI NA SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO - DISLOCIRANI STUDIJ U NOVOJ GRADIŠKI

obavljat će se:

24. i 25. srpnja 2018. od 9:00 do 12:00 sati
Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo u Novoj Gradišci, Dom kulture Nova Gradiška, Relkovićeva ulica 4, 35400 Nova Gradiška

Za upis je potrebno dostaviti - Dokumenti za upis (.pdf)

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm
2.) 2 uplatnice:
a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-373, iznos od 530,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, indeksa, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-373, iznos od 9.240,00 kuna za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine - obrazac potvrde (.pdf)
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:

Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 373.

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek - dislocirani sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo u Novoj Gradišci na telefon 031/399-621.

 

UPISI NA SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJA U ORAHOVICI

obavljat će se:

19. i 20. srpnja 2018. od 9:00 do 12:00 sati
Sveučilišni preddiplomski studij Fizioterapija u Orahovici, Bana J. Jelačića 19A, 33515 Orahovica

Za upis je potrebno dostaviti - Dokumenti za upis (.pdf)

1.) Tri fotografije 6 x 4 cm
2.) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-51, iznos od 530,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, indeksa, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Uvjerenje o prebivalištu - izvaditi u MUP-u
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine - obrazac potvrde (.pdf)
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:

Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 51.

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-617.


 

Prijave za test psihomotorike 2018. - dentalna medicina - drugi ljetni rok

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA
PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca - OBRAZAC.

Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 18. lipnja 2018. godine do 28. lipnja 2018. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 30. lipnja 2018. godine.

S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti će biti objavljeni 3. srpnja 2018. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 4. srpnja 2018. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 4. srpnja 2018. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

Prijave za test psihomotorike 2018. - dentalna higijena - ljetni rok

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA

PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca - OBRAZAC.

Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 18. lipnja 2018. godine do 28. lipnja 2018. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 30. lipnja 2018. godine.

S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti će biti objavljeni 3. srpnja 2018. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 4. srpnja 2018. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 4. srpnja 2018. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

 


 

Rezultati testa psihomotorike za akademsku 2018./2019. godinu - ljetni rok


SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA

Rezultati testa psihomotorike za akademsku 2018./2019. godinu: Rezultati (.pdf)

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA

Rezultati testa psihomotorike za akademsku 2018./2019. godinu: Rezultati (.pdf)


Raspored za test psihomotorike za akademsku 2018./2019. godinu
SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA (.pdf)
Testiranje psihomotoričkih sposobnosti obavit će se 9. lipnja 2018. godine prema rasporedu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Osijek

Raspored za test psihomotorike za akademsku 2018./2019. godinu
SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA (.pdf)
Testiranje psihomotoričkih sposobnosti obavit će se 9. lipnja 2018. godine prema rasporedu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Osijek


 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. (.pdf)


Prijave za test psihomotorike 2018. - dentalna medicina - ljetni rok

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA
PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca OBRAZAC.

Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 9. travnja 2018. godine do 1. lipnja 2018. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 9. lipnja 2018. godine.

S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti će biti objavljeni 12. lipnja 2018. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 13. lipnja 2018. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 13. lipnja 2018. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

Prijave za test psihomotorike 2018. - dentalna higijena - ljetni rok

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA

PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca OBRAZAC

Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 9. travnja 2018. godine do 1. lipnja 2018. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 9. lipnja 2018. godine.

S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti će biti objavljeni 12. lipnja 2018. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 13. lipnja 2018. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 13. lipnja 2018. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

 

webmail studomat