blank

Javna nabava

Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), izjavljujem kako ne obavljam upravljačke poslove, niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih se sudjeluje u upravljanju, odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojim Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao javni naručitelj, ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi u smislu članka 76. Zakona.

Dekan:
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev

Izjava dekana vezana za sukob interesa: Izjava.pdf 

Naputak za postupanje prilikom nabave roba i usluga

Uputa o jednostavnoj nabavi

Zahtjev za dopunu plana nabave (.doc)

Zahtjev za izmjenom plana nabave (.doc)

Izvješće o izvršenju (.doc)

Molba za odobrenje nabave

Vezani sadržaji:

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama


Dokumenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo


Plan nabave za 2020. godinu: Plan_nabave_2020.pdf

Rebalans plana nabave za 2020. godinu: Rebalans plana nabave 2020_1.pdf

Rebalans plana nabave za 2020. godinu: Rebalans plana nabave 2020_2.pdf

Rebalans plana nabave za 2020. godinu: Rebalans plana nabave 2020_3.pdf

Rebalans plana nabave za 2020. godinu: Rebalans plana nabave 2020_4.pdf

Rebalans plana nabave za 2020. godinu: Rebalans plana nabave 2020_5.pdf

 

Plan nabave za 2019. godinu: Plan_nabave_2019.pdf

Rebalans plana nabave za 2019. godinu: Rebalans plana nabave 2019_1.pdf

Rebalans plana nabave za 2019. godinu: Rebalans plana nabave 2019_2.pdf

Rebalans plana nabave za 2019. godinu: Rebalans plana nabave 2019_3.pdf

Rebalans plana nabave za 2019. godinu: Rebalans plana nabave 2019_4.pdf

 

Plan nabave za 2018. godinu: Plan_nabave_2018.pdf

Rebalans plana nabave za 2018. godinu: Rebalans_plana_nabave_2018.pdf

Rebalans plana nabave za 2018. godinu: Rebalans_plana_nabave_2018_2.pdf

Rebalans plana nabave za 2018. godinu: Rebalans_plana_nabave_2018_3.pdf

Rebalans plana nabave za 2018. godinu: Rebalans_plana_nabave_2018_4.pdf

Rebalans plana nabave za 2018. godinu: Rebalans_plana_nabave_2018_5.pdf

 

Plan nabave za 2017. godinu : Plan_nabave_2017.pdf

Rebalans plana nabave za 2017. godinu: Rebalans_plana_nabave_2017.pdf

 


 

Registar ugovora 


 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Oprema za Kabinet kliničkih vještina dentalne medicine Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Prethodno savjetovanje otvoreno od 19. listopada 2018. godine do 25 listopada 2018. godine

Obavijest o prethodnom savjetovanju (.pdf)

Nacrt dokumentacije o nabavi (.pdf)

Troškovnik (.pdf)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (.pdf)

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

I. Faza rekonstrukcije Centra za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika u Orahovici

Prethodno savjetovanje otvoreno od 22. srpnja 2020. godine do 27. srpnja 2020. godine

Obavijest o prethodnom savjetovanju (.pdf)

Nacrt dokumentacije o nabavi (.pdf)

Troškovnik (.pdf)

Izvješće o prethodnom savjetovanju EMV-111-20 (.pdf)

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

 

Potrošni materijal i instrumenti za dentalnu medicinu

Prethodno savjetovanje otvoreno od 24. srpnja 2020. godine do 30. srpnja 2020. godine

Obavijest o prethodnom savjetovanju (.pdf)

Nacrt dokumentacije o nabavi (.pdf)

Troškovnik 1 (.pdf)
Troškovnik 2 (.pdf)
Troškovnik 3 (.pdf)
Troškovnik 4 (.pdf)
Troškovnik 5 (.pdf)
Troškovnik 6 (.pdf)
Troškovnik 7 (.pdf)
Troškovnik 8 (.pdf)
Troškovnik 9 (.pdf)
Troškovnik 10 (.pdf)
Troškovnik 11 (.pdf)
Troškovnik 12 (.pdf)
Troškovnik 13 (.pdf)

Izvješće o prethodnom savjetovanju EVV-103-20 (.pdf)

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

I. Faza rekonstrukcije Centra za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika u Orahovici

Prethodno savjetovanje otvoreno od 22. srpnja 2020. godine do 27. srpnja 2020. godine

Obavijest o prethodnom savjetovanju (.pdf)

Nacrt dokumentacije o nabavi (.pdf)

Troškovnik (.pdf)

Arhitektonski projekt (.pdf)

Građevinski projekt konstrukcije (.pdf)

Građevinska dozvola_ORAHOVICA (.pdf)

webmail studomat