blank

Katedre Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo

Katedra za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju
Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, predsjednik katedre

Katedra za biologiju i kemiju
Prof. dr. sc. Svjetlana Marić, predsjednica katedre

Katedra za biofiziku i radiologiju
Prof. dr. sc. Dario Faj, predsjednik katedre

Katedra za farmakologiju i biokemiju
Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, predsjednica katedre

Katedra za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, predsjednik katedre

Katedra za kliničku medicinu
Prof. dr. sc. Davorin Đanić, predsjednik katedre

Katedra za psihijatriju
Izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, predsjednik katedre

Katedra za neurologiju i neurokirurgiju
Izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, predsjednik katedre

Katedra za kirurgiju
Izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz, predsjednik katedre

Katedra za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom
Doc. dr. sc. Vesna Ćosić, predsjednik katedre

Katedra za dentalnu medicinu
Doc. dr. sc. Marko Matijević, predsjednik katedre

Katedra za društvene i humanističke znanosti u biomedicini
Doc. dr. sc. Ivan Miloloža, predsjednik katedre

Katedra za javno zdravstvo
Doc. dr. sc. Stjepan Rudan, predsjednik katedre

Katedra za sestrinstvo i palijativnu medicinu
Doc. dr. sc. Štefica Mikšić

Katedra za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom
Prof. dr. sc. Mladen Bušić, predsjednik katedre

Katedra za informatiku, statistiku i strane jezike
Doc. dr. sc. Dario Galić, predsjednik katedre

Kabinet kliničkih vještina
Marinko Žulj, dr. med.

 

webmail studomat