blank

Ured za kvalitetu

Temeljem Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na Fakultetu osnovan je Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Ured djeluje usklađeno sa Sveučilišnim centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja i odgovoran je za osiguranje i unaprjeđivanje kvalitete na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Temeljna djelatnost Ureda je da daje inicijative i provodi razvojne programe, definirane standarde i kriterije u suradnji s Sveučilišnim Centrom za kvalitetu, surađuje s Povjerenstvom za kvalitetu, koordinira i provodi postupke vrednovanja, potiče stručno usavršavanje nastavnika, suradnika, rukovoditelja i administrativnog osoblja u području kvalitete, a u svrhu kontinuiranog osiguranja i unaprjeđenja kvalitete.

Sva pitanja, primjedbe ili prijedloge možete poslati na e-mail adresu:
kvaliteta[at]fdmz.hr

Međunarodni dokumenti

ESG standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja

Bolonjska deklaracija

Nacionalni dokumenti

Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Dokumenti na razini Sveučilišta

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu

Izmjene i dopune pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu

Priručnik kvalitete Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Kontakt osoba

Katarina Žiroš, mag. iur.

katarina.ziros[at]fdmz.hr

 

webmail studomat